9.a 9.b
Dansk
Læsning 8,6 5,9
Retskrivning 7 5
Skriftlig fremstilling 3,9 3,8
Mundlig 9,6 7,2
Matematik
Færdighed 8 4,6
Problemløsning 8,1 4,1
Mundlig ingen 5