Jeg

Vil gerne optages som elev på Vesterborg Efterskole.


Klasse

Skoleåret

Hvis der ikke er plads, ønsker jeg at blive optaget på venteliste.


Min adresse er:

Vej/husnummer

Postnummer og by


CPR–nummer


E-mail


Nuværendeskole :

Nuværende klasse :

Eventuelle personlige oplysninger (f.eks. sygdom, handicap eller andre særlige forhold)

Som skolen bør kende på forhånd:


Faders

Navn


Stilling


Adresse


Postnr. og by


CPR-nummer


Tlf.privat


Mobil tlf.

E-mail


Moders

Navn


Stilling


Adresse


Postnr. og by


CPR-nummer


Tlf.privat


Mobil tlf.

E-mail


Hjemmets læge

Navn

Adresse

Undertegnede fader/moder/Værge erklærer sig hermed indforstået med denne ansøgning. Vi/Jeg har
gjort os/mig bekendt med ansøgningsproceduren og optagelsesvilkårene, som er anført på bagsiden
af denne ansøgningsblanket. Vi/jeg accepterer nævnte vilkår og forpligter os samtidigt til
– når skolekontrakt er underskrevet – at betale samtlige skyldige beløb i henhold til vilkårene,
herunder betaling ved eventuelle utidig afbrydelse af skoleopholdet.