Om Ves

Vesterborg Efterskole blev oprettet sommeren 2008 og har plads til 63 elever. Skolen tilbyder undervisning til elever på 8. 9. og 10. klassetrin.

Skolen er omringet af Lollands smukke natur med åbne marker og en stor sø i ”baghaven”. Skolen ligger i Vesterborg ca. 10 km fra Nakskov. Der er busforbindelser til Nakskov og Maribo.

Vi er en lille boglig skole, der lægger vægt på faglighed. Samtidigt arbejder vi også på at udvikle elevernes sociale kompetencer. Vi sætter fokus på, at eleverne får viden og kompetencer, der gør dem i stand til at møde andre mennesker og kulturer på en åben og tolerant måde. Vi kræver ikke, at eleven er bogligt dygtig, men at han/hun ønsker at deltage aktivt i et sjovt, udfordrende, forpligtende og krævende skolemiljø. Skolen  er åben for både drenge og piger fra enhver etnisk herkomst.

Dansk, matematik, engelsk og tysk er obligatoriske fag for alle. I disse fag udbyder skolen en times ekstraundervisning ugentlig. Obligatoriske fag udover de ovennævnte er historie, samfundsfag, geografi, biologi og fysik/kemi.

Under den daglige lektielæsning i stilletimerne tilbyder vi lektiecafé, hvor eleverne har mulighed for at få hjælp til dagens lektier.

Alle skal deltage i fællestimer, temadage og andre fællesarrangementer samt have mindst to ugentlige lektioner i et af valgfagene. Køkken- og rengøringsarbejde er obligatorisk fag udover religion.

Vi tilbyder valgfag indenfor fodbold, Wing tsun, Billedkunst/Vandkunst, Legomindstorm, Musik. Udover almene valgfag tilbyder vi modersmålsundervisning i tyrkisk til de tosprogede elever.