Værdigrundlag

Faglighed

En vigtig del af undervisningen er at lærerne konstant søger et udfordrende faglighedsniveau. Dette vil ruste eleverne til at varetage de opgaver og udfordringer, de vil møde i deres fremtidige liv.

Tryghed

Det er en forudsætning for at modtage læring og udvikle sig socialt, at eleverne har trygge rammer i deres hverdag.

Respekt

Det er nødvendigt for eleverne at respektere fælles værdier, holdninger og lære at udvise respekt for deres omgivelser.

Åbenhed

Demokrati er en grundlæggende værdi både indenfor og udenfor skolen. Derfor er det vigtigt at eleverne udviser tolerence og forståelse for andres meninger og holdninger.

Samarbejde

Det er grundlæggende for alt arbejde i skolen, i andre fællesskaber og det er en styrke at man lærer at udnytte hinandens styrkesider.