Om Vesterborg Efterskole

Vesterborg Efterskole blev oprettet sommeren 2008 og har plads til 48 elever. Skolen tilbyder undervisning til elever på 8. 9. og 10. klassetrin.

Skolen er omringet af Lollands smukke natur med åbne marker og en stor sø i ”baghaven”. Skolen ligger i Vesterborg ca. 10 km fra Nakskov. Der er busforbindelser til Nakskov og Maribo.

Vi er en lille skole, der lægger stor vægt på faglighed. Samtidigt arbejder vi også på at udvikle elevernes sociale kompetencer. Vi sætter fokus på, at eleverne får viden og kompetencer, der gør dem i stand til at møde andre mennesker og kulturer på en åben og tolerant måde. Vi kræver ikke, at eleven er bogligt dygtig, men at han/hun ønsker at deltage aktivt i et sjovt, udfordrende, forpligtende og krævende skolemiljø. Skolen  er åben for både drenge og piger fra enhver etnisk herkomst.

Dansk, matematik, engelsk er obligatoriske fag for alle. I disse fag udbyder skolen to timers ekstraundervisning ugentlig. Obligatoriske fag udover de ovennævnte er historie, tysk, samfundsfag, geografi, biologi og fysik/kemi.

Under den daglige lektielæsning i stilletimerne tilbyder vi lektiecafé, hvor eleverne har mulighed for at få hjælp til dagens lektier af vores dygtige mentorer.

Alle skal deltage i fællestimer, temadage og andre fællesarrangementer, samt have mindst to ugentlige lektioner i et af valgfagene. Køkken- og rengøringsarbejde er obligatorisk fag udover religion.

Vi tilbyder valgfag/klubber indenfor:

Fodbold, Wing Tsun, Badminton, LegoClassic, Esport(CS;GO og LOL), Squash, Cykling, Bygge og passe, FIFA(PS), Mad, Floorball, Fitness og Filmklub.

Udover klubber tilbyder vi faglige valgfag. Eleverne vælger faglige valgfag udefra deres fokusområder, som de i samarbejde med deres mentorer vælger at forbedre eller fordybe sig i. De kan vælge følgende:

            Dansk, Matematik, Engelsk, Tyrkisk beg., Tyrkisk øv.