Selvevaluering

Selvevaluering / Evaluering af Værdigrundlaget

Evalueringen

Planen for selvevalueringen blev besluttet på lærermødet den 12. januar 2011. Der blev aftal, at man skulle lave en mundtlig evaluering med eleverne til fællesmødet den 21. januar 2001. Evalueringen skulle omfatte følgende elementer:

–          Værdigrundlag:           Herunder forståelsen for betydningen af at have værdier på en skole.

–          Teoretisk:                      En afklaring af i hvor høj grad elever har et kendskab til skolens værdier.

–          Praksis:                           En vurdering om eleverne oplever værdierne i skolens dagligdag

–          Metode:                        Hvilke slags indsats skal der til at værdierne kan afspejle tydeligere.

Værdigrundlaget

Deltagerne i evalueringen kom aktivt frem med deres ideer om, hvad værdier betød for en skole. Der var en bred enighed om, at værdier er det som holder en skole i gang, hvilket var tegnet på vigtigheden af at det vil styrke hverdagen på skolen, hvis man blev en hel med værdierne.

Teoretisk

Deltagerne kendte til betydningen af: Faglighed, Tryghed, Respekt, Åbenhed og samarbejde, som er de grundlæggende værdier på skolen. Alle deltager fik på skift lov til at komme med deres forklaring herom. Især begreberne faglighed, samarbejde og respekt var i fokus, da deltagerne mere kunne identificere sig med de begreber i skolens dagligdag. Begreberne Åbenhed og tryghed kom dog ikke så meget til udtryk, så derfor har man besluttet sig for at arbejde videre på disse begrebers forståelse, samt lave en opfølgning til næste år.

Praksis

I forhold til synlighed i hverdagen delte svarerne sig i samme grupper som nævnt ovenfor. Mange var tilfredsstillet med hensyn til synligheden af værdierne i dagligdagen, men samtidig en utilfredshed i forhold til respekt. Det fremgik tydeligt ud fra forklaringerne, at respekten manglede i nogle omfang overfor vennerne.

Metode

Under evalueringen fremgik det tydeligt, at eleverne vil i større omfang kunne komme til lærerne og drøfte konflikter og at der burde lægges mere fleksibilitet herom. De vil ikke kun vente til kontaktgruppemødet, men vil hellere afgøre sagerne under fire øjne.

Deltagerne har med evalueringen fået et større indblik over værdiernes betydning og at det ikke er noget lærerne laver for dem, men at de også er med til at danne samt leve.

Som en afsluttende bemærkning har man drøftet, at man vil lave en lignende evaluering i det kommende år.