Evaluering af Undervisningsmiljøvurdering

Evaluering af Undervisningsmiljøvurdering

Der blev blandt lærerne aftalt, at man vil lave en spørgeskema hvor man vil få eleverne til at evluere skolens undervisningsmiljø. Evalueringen blev lavet online, hvor alle elever logget ind for at besvare skemaet. Evalueringsformen var således, at der blev stillet spørgsmål om skolens undervisningsmiljø, hvori eleverne skulle svare ved Mulitiple choice. Svar muligheder varirerede fra ”altid” til”slet ikke”, hvor der var tre andre mellemliggende svarmuligheder.

Deltagernes besvarelser over hele skemaet fordelte sig jævnligt, dog med nogle undtagelser. Nogle af svarene til spørgsmålene var dog bemærkelsesværdige, samt inspiration til fremtidige planlægning af undervisningsmiljøet på skolen.

Der var i alt 31 deltager ud af 38 i undersøgelsen. 7 af eleverne valgte ikke at deltage, da de ikke synes at have en holdning til skolens daglige eksistens.

 

De mest bemærkelsesværdige besvarelser har været følgende, hvilket også vil være inspiration til videreabejde.

 

Oplever du at lærerne støtter dig?

Her valgte 12 elever at sætte deres kryds ved ”altid” og 8 elever valgte ”DFG[1]”. Umiddelbart er det over halvdelen som føler sig støttet af lærerne, nogle delvis af specifikke lærere og nogle af alle. At der i de resterende besvarelser sat kryds på ”nogenlunde”, viser at skolens værdier i højgrad afspejles i skolens dagligdag, herunder åbenhed og samarbejde. Dog er der blevet aftalt, at man fra lærernes side skal være med opmærksom på de mulige marginaliseret elever.

Har vi mange regler på skolen?

I dette punkt valgte størstedelen af vores elever at der var mange regler på skolen. 15 ud af 31 elever afkrydsede ”rigtig mange”, 13 elever ”valgte mange”. Herunder spiller elevernes baggrund en stor rolle. Da størstedelen af eleverne kommer fra familier med en anden etnisk baggrund end dansk, er de mindre ansvarsbevidste. De kommer alle fra en fælleskultur, hvor moderen er overbeskyttende og hvor de ikke har så mange, næsten ingen, daglige pligter. Såsom; rengøring, opvask, samt faste sovetider. Derfor har det vist sig, at det specifikt har været ansvarbevidstheden der var problematikken gennem året. Det afspejler så her i besvarelserne. At 60 % af skolens elever er 8. klasser, kan også spille en rolle herunder. Erfaringen viser, at 9. og 10. klasserne er bedre til at håndtere regler end 8. klasserne.

Vi har nogle gode rum til idræt

Besvarelserne herunder er delvis forståelige. På grund af at vi er en nyopstartet skole har vi ikke de bedste muligheder for idræt, samt udstyr på skolen. Det har været grundlag til deltagernes besvarelser. Vi arbejder derfor stærkt på forskellige projekter, både mindre og større af slagsen. Vi er i gang med at etablere et fitnessrum nede i underetagen, samt opstille basketkurve inde i hallen. Det store projekt er, at der skal opstilles en multibane i skolegården.

Opsummering/generelt

Der var en stor enighed i lærerværelset over, at besvarelserne skemaet var oprigtige, samt at der fra elevernes side, var en generel tilfredshed over skolens undervisningsmiljø.

Dog kan der ikke ses bort fra, at faciliteterne for aktiviteter på skolen skal forbedres. Det er der som beskrevet for oven planer om i den nærmeste fremtid. Til sidst men ikke mindst kan vi evaluere at, der er en god stemning og tilfredshed på skolen. Smilende elever er en stor faktor under forbedringer.